Tjänster

Björk Consulting har lång erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling och kan erbjuda följande tjänsteportfölj.

Tjänster

Björk Consulting har lång erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling och kan erbjuda följande tjänsteportfölj.

Kompetensutveckling

Utveckling av:

 • Individen
 • Gruppen
 • Ledarskapet
 • Verksamheten

Innefattar coaching, mentorskap, worskhops och föreläsningar skräddarsydda efter verksamhetens behov och önskemål.

Kompetens-
utveckling

Utveckling av:

 • Individen
 • Gruppen
 • Ledarskapet
 • Verksamheten

Innefattar coaching, mentorskap, worskhops och föreläsningar skräddarsydda efter verksamhetens behov och önskemål.

Resursförstärkning

 • Interimchef – om ni har ett tillfälligt behov av resursförstärkning under exempelvis en rekryteringsprocess.

 • Operativt HR stöd – om er HR avdelning behöver hjälp att gå från strategi till operativ handling.
 • Förändringsledning – om ni behöver göra förändringar i er verksamhet som påverkar er personal.

Kontakta Björk Consulting så hjälper vi er med det som behöver göras!

Resurs-
förstärkning

 • Interimchef – om ni har ett tillfälligt behov av resursförstärkning under exempelvis en rekryteringsprocess.

 • Operativt HR stöd – om er HR avdelning behöver hjälp att gå från strategi till operativ handling.
 • Förändringsledning – om ni behöver göra förändringar i er verksamhet som påverkar er personal.

Kontakta Björk Consulting så hjälper vi er med det
som behöver göras!

Utbildning

Företagsanpassade utbildningar inom:

 • Ledarskap
 • Grupputveckling
 • Kommunikation
 • Feedback
 • Försäljning och kundservice

Öppna utbildningar inom:

 • Ledarskap
 • Engagemang
 • Kommunikation

De företagsanpassade utbildningarna görs på plats hos verksamheten om möjligt. Utbildningarna skräddarsys efter nuläge och framtida behov.
I de öppna utbildningarna samlas deltagare från olika företag och branscher men med likvärdiga tjänsteområden.

Kontakta Björk Consulting för mer information om våra företagsanpassade och öppna utbildningar.

Pussel DISC och Drivkraftsanalys

DISC bygger på insikter om varför vi agerar som vi gör. Det ger oss möjlighet att på ett medvetet och motiverat sätt ta steg i riktning mot ökad förståelse för sig själv och andra. Även hur man kan anpassa sig, till nytta för individer, arbetsgrupper och organisationer. Det handlar inte om att kategorisera sig själv eller andra utan att skapa förutsättningar för att förstå och samtala med varandra på ett effektivare sätt.

Maria Björk är Certifierad i Ensize verktyg Pussel DISC och Drivkraftsanalysen. Verktygen används i utveckling av ledare och medarbetare, när man vill skapa effektiva arbetsgrupper, förbättra arbetsklimat och engagemang, skapa bättre kommunikation samt vid behov av försäljningsutveckling.

Pusslet som är ett DISC baserat instrument grundar sig på Wiliam Moulton Marstons forskning från 1930-talet och hör till ett av de mest grundligt utvärderade och använda instrumenten. Detta är inget psykologiskt test utan kallas för en beteendestilsanalys och bygger på en självskattning.

Kontakta oss

För mer information och konsultation…
Björkbo, Skärskind
610 21 Norsholm
070-330 39 78
info@bjork-consulting.se

Lämna ett meddelande

11 + 7 =